Kancelaria


Kancelaria

 

Jako jedna z nielicznych kancelarii w Polsce Kancelaria Prawna Żydek Pliszka Korcik świadczy profesjonalną pomoc prawną dla podmiotów z branży rolnej i spożywczej. Wieloletnia praktyka oraz znajomość specyfiki rolnictwa umożliwia przedstawianie Klientom rozwiązań optymalnych dla zabezpieczenia ich interesów i osiągnięcia planowanych celów, a także pozwalających w maksymalnym stopniu skorzystać z dostępnych środków pomocowych. 

Usługi związane z prawem rolnym obejmują w szczególności:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego,
 • doradztwo i reprezentowanie Klientów w sporach z ARiMR, ANR i ARR, także na etapie postępowania sądowego lub sądowoadministracyjnego,
 • doradztwo i kompleksową obsługę prawna w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych z PROW,
 • tworzenie grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw,
 • doradztwo podatkowe dla podmiotów z branży rolnej,
 • przygotowywanie umów, w tym umów handlowych, uwzględniających specyfikę branży rolno – spożywczej

Nieruchomości rolne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie zagadnień związanych z nieruchomościami rolnymi, w tym doradztwo przy transakcjach przeniesienia własności nieruchomości rolnych oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych – zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Dotychczas Kancelaria z sukcesem reprezentowała Klientów w sporach sądowych z ANR, wynikłych na tle umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, także w sprawach z powództwa ANR o wydanie nieruchomości.

Pracownicy Kancelarii dysponują wiedzą i doświadczeniem m.in. z obszaru zagadnień regulowanych ustawami o kształtowaniu ustroju rolnego i o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Grupy producentów rolnych

Pracownicy Kancelarii Żydek Pliszka Korcik posiadają bogate doświadczenie w zakresie rejestracji i obsługi grup producentów rolnych, przekładające się na dogłębną znajomość zagadnień dotyczących nie tylko procedury rejestracji grupy, ale także szerokiego spektrum problemów prawnych, z jakimi borykają się grupy producentów rolnych na kolejnych etapach funkcjonowania.

W ciągu kilku ostatnich lat Kancelaria miała okazję doradzać producentom rolnym specjalizującym się w produkcji m.in. ziarna zbóż, nasion roślin oleistych, ziemniaków, drobiu a także jaj, dzięki czemu dysponuje niezbędną wiedzą dotyczącą specyfiki produkcji w tych dziedzinach, pozwalającą na zaproponowanie skutecznych rozwiązań prawnych.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dotyczącą grup producentów rolnych, w zakresie której oferuje:

 • analizę możliwości utworzenia grupy producentów rolnych,
 • przygotowanie umowy spółki działającej jako grupa producentów rolnych i rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • obsługę procesu rejestracji grupy w rejestrze Marszałka Województwa,
 • reprezentowanie grupy w postępowaniach przed Marszałkiem Województwa, ARiMR, sądami i organami państwowymi,
 • doradztwo prawne dotyczące funkcjonowania grupy producentów, w tym doradztwo w zakresie podatków,
 • przygotowywanie wniosków o płatność do ARiMR.