spółka
2021-11-04 Spory z ARiMR i KOWR

Sztuczne warunki jako przesłanka odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach programów pomocowych objętych PROW 2014 – 2020

Pojęcie sztucznych warunków funkcjonuje w przepisach w wspólnotowych od dłuższego czasu. Obowiązywało ono już w Rozporządzeniu nr 73/2009 oraz Rozporządzeniu 65/2011, które co do zasady obowiązywały przed 1 stycznia 2015 r. Pojęcie to zostało powtórzone w analogicznym brzmieniu w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1306/2013z dnia 17 grudnia 2013....

2021-10-28 Spółki i przedsiębiorstwa rolne, Nowości w prawie

Rejestracja Spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Po dniu 31 października 2021 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które wprowadzają konieczność rejestracji Spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (Rejestr Beneficjentów, CRBR)....

12