nieruchomości
2021-11-04 Zgoda KOWR na nabycie/zbycie nieruchomości

Wnioski do KOWR o wyrażenie zgody na nabycie/zbycie nieruchomości rolnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2020.1655 t.j. z dnia 2020.09.28), dalej jako: „Ustawa”, nabywcą nieruchomości rolnej w Polsce może być wyłącznie rolnik indywidualny. Jednym z wymogów do posiadania statusu rolnika indywidualnego jest konieczność zamieszkiwania co najmniej od 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzanie przez ten okres osobiście takiego gospodarstwa....

2016-11-02 Nieruchomości rolne, Spory z ARiMR i KOWR

Bezumowne korzystanie z nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Użytkowanie nieruchomości rolnej stanowiącej właśność ANR bez ważnej umowy dzierżawy może wiązać się z koniecznością zapłaty wysokiego wynagrodzenia ...

12