nieruchomości
Polecane
2021-11-15 Polecane, Nieruchomości rolne, Spółki i przedsiębiorstwa rolne

Zmiana wspólników spółki prawa handlowego będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 29 kwietnia 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) nie posiadała uprawnień w przypadku zmiany w strukturze właścicielskiej spółek prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych.

 ...

2021-11-05 Zgoda KOWR na nabycie/zbycie nieruchomości

Zbycie nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od dnia nabycia za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR

Wyobraźmy sobie, że stosunkowo niedawno wyszukałeś i nabyłeś działkę z przeznaczeniem na cele rolnicze. Działka ma trochę więcej niż 1 ha powierzchni i jest malowniczo położona na obszarze wiejskim. Zamysł był oczywisty – to inwestycja mająca na celu powiększenie Twojego gospodarstwa rolnego, rozszerzenie produkcji i podniesienie konkurencyjności na rynku. Działka jest już Twoja, ale w międzyczasie wybucha pandemia COVID-19. W branży drobiarskiej szaleje natomiast wirus ptasiej grypy....

2021-11-04 Umowy dzierżawy/Fotowoltaika

Wydzierżawianie nieruchomości rolnych pod elektrownię fotowoltaiczną


W ciągu ostatnich dwóch lat znacznie zwiększył się popyt na dzierżawę gruntów rolnych w celu budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. W tym artykule zostanie poruszona kwestia ochrony interesów wydzierżawiających tego rodzaju grunty, którzy przed rozpoczęciem dzierżawy wykorzystują je do prowadzenia działalności rolniczej....

12