pierwokup
Polecane
2021-11-15 Polecane, Nieruchomości rolne, Spółki i przedsiębiorstwa rolne

Zmiana wspólników spółki prawa handlowego będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 29 kwietnia 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) nie posiadała uprawnień w przypadku zmiany w strukturze właścicielskiej spółek prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych.

 ...