Zgoda KOWR na nabycie/zbycie nieruchomości

2021-11-05 Zgoda KOWR na nabycie/zbycie nieruchomości

Zbycie nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od dnia nabycia za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR

Wyobraźmy sobie, że stosunkowo niedawno wyszukałeś i nabyłeś działkę z przeznaczeniem na cele rolnicze. Działka ma trochę więcej niż 1 ha powierzchni i jest malowniczo położona na obszarze wiejskim. Zamysł był oczywisty – to inwestycja mająca na celu powiększenie Twojego gospodarstwa rolnego, rozszerzenie produkcji i podniesienie konkurencyjności na rynku. Działka jest już Twoja, ale w międzyczasie wybucha pandemia COVID-19. W branży drobiarskiej szaleje natomiast wirus ptasiej grypy....

2021-11-04 Zgoda KOWR na nabycie/zbycie nieruchomości

Wnioski do KOWR o wyrażenie zgody na nabycie/zbycie nieruchomości rolnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2020.1655 t.j. z dnia 2020.09.28), dalej jako: „Ustawa”, nabywcą nieruchomości rolnej w Polsce może być wyłącznie rolnik indywidualny. Jednym z wymogów do posiadania statusu rolnika indywidualnego jest konieczność zamieszkiwania co najmniej od 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzanie przez ten okres osobiście takiego gospodarstwa....