Spory z ARiMR i KOWR

2021-11-04 Spory z ARiMR i KOWR

Sztuczne warunki jako przesłanka odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach programów pomocowych objętych PROW 2014 – 2020

Pojęcie sztucznych warunków funkcjonuje w przepisach w wspólnotowych od dłuższego czasu. Obowiązywało ono już w Rozporządzeniu nr 73/2009 oraz Rozporządzeniu 65/2011, które co do zasady obowiązywały przed 1 stycznia 2015 r. Pojęcie to zostało powtórzone w analogicznym brzmieniu w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1306/2013z dnia 17 grudnia 2013....

2016-11-02 Nieruchomości rolne, Spory z ARiMR i KOWR

Bezumowne korzystanie z nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Użytkowanie nieruchomości rolnej stanowiącej właśność ANR bez ważnej umowy dzierżawy może wiązać się z koniecznością zapłaty wysokiego wynagrodzenia ...