Umowy dzierżawy/Fotowoltaika

2021-11-04 Umowy dzierżawy/Fotowoltaika

Wydzierżawianie nieruchomości rolnych pod elektrownię fotowoltaiczną


W ciągu ostatnich dwóch lat znacznie zwiększył się popyt na dzierżawę gruntów rolnych w celu budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. W tym artykule zostanie poruszona kwestia ochrony interesów wydzierżawiających tego rodzaju grunty, którzy przed rozpoczęciem dzierżawy wykorzystują je do prowadzenia działalności rolniczej....