Barbara Mięka
2021-12-02 Ochrona środowiska

Obowiązki wytwórcy energii elektrycznej z mikroinstalacji odnawialnego źródła energii

W tym artykule przedstawimy obowiązki wytwórcy energii elektrycznej z tzw. mikroinstalacji, o której mowa w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ustanawia dla posiadaczy tzw. małej instalacji energii elektrycznej różnego rodzaju obowiązki....

2021-12-02 Ochrona środowiska

Obowiązki wytwórcy energii elektrycznej z małej instalacji odnawialnego źródła energii

W tym artykule przedstawimy obowiązki wytwórcy energii elektrycznej z tzw. małej instalacji, o której mowa w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ustanawia dla posiadaczy tzw. małej instalacji energii elektrycznej różnego rodzaju obowiązki....

2021-11-04 Ochrona środowiska

Kiedy organ może nakazać sporządzenie przeglądu ekologicznego?


Rolnicy prowadząc swoją działalność dysponują często instalacjami służącymi obróbce lub przetworzeniu wyprodukowanych przez nich produktów rolnych np. instalacjami czyszczącymi lub zaprawiającymi zboża, instalacjami wentylacji lub ogrzewania w pomieszczeniach hodowlanych. Takie instalacje mogą generować hałas, pył i kurz, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko....

12