Wojciech Czerny
Polecane
2022-02-17 Spółki i przedsiębiorstwa rolne, Polecane

Czy materiał siewny zbóż lub jaja wylęgowe są objęte czasową obniżką stawek VAT?

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest problematyce zmian związanych z czasową obniżką niektórych stawek podatku od towarów i usług.
Na wstępie wskazać należy, że ustawą z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 196), ustawodawca postanowił m.in. że w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla towarów spożywczych wymienionych w pozycjach 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 0%.
Pytania jakie zaczęły się pojawiać w kontekście wprowadzonej zmiany to czy obniżoną stawką podatku od towarów i usług zostały objęte również takie towary jak materiał siewny zbóż czy jaja wylęgowe....