Patrycja Olejnik
2016-11-02 Nieruchomości rolne, Spory z ARiMR i KOWR

Bezumowne korzystanie z nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Użytkowanie nieruchomości rolnej stanowiącej właśność ANR bez ważnej umowy dzierżawy może wiązać się z koniecznością zapłaty wysokiego wynagrodzenia ...