2021-10-28 Spółki i przedsiębiorstwa rolne, Nowości w prawie

Jakub Pliszka

Rejestracja Spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych


Po dniu 31 października 2021 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które wprowadzają konieczność rejestracji Spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (Rejestr Beneficjentów, CRBR).

 

Zmiany zostaną wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.815 z dnia 2021.04.30). Spółdzielnie zobowiązane są zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do CRBR w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego brzmienia art. 58 Ustawy, tj. między 31 października 2021 r. a 31 stycznia 2022 r.

 

Najważniejsze informacje:

  • co to jest CRBR? - publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów, który został utworzony,  żeby przeciwdziałać „praniu” pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych;
  • kto to jest beneficjent rzeczywisty ? - jest to zawsze osoba fizyczna (osoby fizyczne), która dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem gospodarczym zobowiązanym do wpisu w CRBR, a jego uprawnienia umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności albo działania podejmowane przez spółdzielnię;
  • obowiązek „zarejestrowania” spółdzielni w Rejestrze Beneficjentów oraz  obowiązek ustalenia i zgłoszenia tzw. beneficjenta rzeczywistego ustalonego dla danej spółdzielni należy wypełnić najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.;
  • przewidziane są kary pieniężnej do 1 MLN ZŁ(!) za niezgłoszenie danych do Rejestru Beneficjentów w terminie;
  • zgłoszenie przed jego wysłaniem przez Internet musi zostać podpisane elektronicznie (podpisem elektronicznym: kwalifikowanym lub e-puaupem/profilem zaufanym) przez Osoby uprawnione do reprezentacji Spółdzielni (zgodnie z zasadami reprezentacji Spółdzielni ujawnionymi w KRS).

 

 


TAGI: grupy producentów owoców i warzyw, spółka